Správne spracované účtovníctvo je základom bezproblémového chodu každého podnikania, preto Vám ponúkame kompletný účtovný servis. Služby sú poskytované v slovenskom a v anglickom jazyku.

V rámci toho zabezpečujeme najmä:

• vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,

• komplexné zastúpenie klienta pred daňovým úradom ako aj ďalšími inštitúciami,

• rekonštrukciu účtovníctva,

• ročné zúčtovania a hlásenia,

• overovanie vstupných údajov pri ich spracovávaní z daňového hľadiska,

• v nadväznosti na účtovníctvo vypracujeme daňové priznanie,

• vyhotovíme súhrnné výkazy,

• INTRASTAT,

• štatistické výkazy,

• kvartálne a ročne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti,

• organizačné poradenstvo a rôzne administratívne práce.

S našimi klientmi spolupracujeme výhradne na základe zmluvy, v ktorej si dohodneme vzájomné podmienky a povinnosti oboch strán, ako sú termíny na odovzdávanie dokladov, na vypracovanie výstupných dokladov, spôsob fakturácie a podobne.

Pri odovzdávaní hotového účtovníctva klientom doklady prehľadne uložíme a pripravíme podľa našich vnútorných štandardov pre prípadnú kontrolu v budúcnosti.

To všetko zabezpečujeme v príjemnom prostredí s dôkladnou znalosťou predmetu podnikania, priateľského prístupu ku klientom, stotožnením sa s ich záujmami, vysokou odbornou úrovňou a kvalitou poskytovaných služieb.