Tomáš Baťa a jeho systém práce

Tomáš Baťa, český podnikateľ a zakladateľ obuvníckej firmy Baťa. Patrí medzi priekopníkov, presne ako aj jeho inšpirujúce hesla a systém práce.

Vytvoril vzdelávací systém a svojich zamestnancov motivoval, zdokonaľoval a celoživotne ich vzdelával. Taktiež pre nich zriadil odbornú školu. O jeho umení podnikania sme sa mohli už veľa dočítať. Čo ma ale naposledy nadchlo bola pracovná zmluva spolu s jeho originálnym mottom.

„Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najskôr seba“ – Tomáš Baťa

Pracovná zmluva

…“ Prijímame Vás do práce s očakávaním, že sa vypracujete na plnohodnotného spolupracovníka, t. j. človeka, ktorý má ctižiadosť a schopnosť nezostať len manuálnym pracovníkom. My u nás neprijmeme riaditeľov. Robíme ich z ľudí ako ste Vy, ktorí v práci osvedčili vytrvalosť, schopnosť a ctižiadosť. Ak chcete u nás zostať iba robotníkom, nevstupujte k nám. Neudržali by ste sa v našom závode. Prijatím práce u nás sľubujete a zaväzujete sa najmenej polovicu voľného času venovať svojmu zdokonaleniu a vzdelaniu. Tak aby ste mohli dosiahnuť vyššie zodpovednosti v dobe, keď dokonale pochopíte náš pracovný systém a stanete sa majstrom najmenej jednej odbornej ručnej práce. Nedbáme o spoluprácu s ľuďmi, ktorí nie sú schopní počas svojej práce v našom závode udržať sa na vzostupe fyzickom, hospodárskom a intelektuálnom, t. j. vzdelanostnom a mravnom. Nedbáme o spoluprácu s ľuďmi, ktorí nie sú schopní vernosti podniku“

Stále, sa dá zdokonaľovať, pri každej činnosti. Zdokonaľovať sa vieme praxou a vzdelávaním seba samého.