Založenie spoločnosti alebo akákoľvek zmena v spoločností, poprípade jej likvidácia, sú procesy ktoré si vyžadujú potrebnú znalosť príslušných právnych predpisov. Celý proces je náročný a vo viacerých prípadoch si vyžaduje nemalé znalosti a skúsenosti.

Začínajúci ale aj skúsení podnikatelia takéto znalosti vo veľa prípadoch nemajú a taktiež nemajú čas obchádzať všetky potrebné úrady a inštitúcie.

Preto naša spoločnosť ako jedna z mála poskytuje služby:

• založenie s.r.o.

• kúpa a predaj s.r.o.

• zmeny v s.r.o.

• likvidácia spoločnosti

• prenájom sídla našim klientom

• archivácia dokumentov spoločnosti

• zastupovanie klienta podľa potrieb

Vďaka našim partnerom sme schopní Vám ponúknuť:

• finančné a právne služby

• ako aj úradné a neúradné preklady.