SBCT – školenia pre malé podniky

Otvárate podnikanie, alebo už máte existujúce podnikanie a niektoré časti podnikania ako aj
legislatíva vám nie je jasná? Pridajte sa k SBCT a získajte školenia pre malé a stredné podniky. Na
základe získaných skúsenosti, rokmi praxe ako aj dopytu vám ako jedna z mála konzultačno-
účtovných spoločnosti prinášame v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch pravidelné školenia
a kurzy zamerané na novinky v oblasti riadenia a vedenia spoločnosti, novinky v legislatíve, zmeny
v zákonoch, nové obchodné znalosti a zručnosti ako aj praktiky z podnikania, kde radi vezmeme vaše
výzvy a nájdeme vám na ne riešenia.

Vieme veľmi dobre, že malé a stredné spoločnosti nemajú možnosť pri riadení a manažovaní svojich
spoločnosti využívať skúsenosti svojho manažmentu a sú vo väčšine prípadoch odkázaní sami na
seba, bez možnosti sa odborne poradiť. Školenia a kurzy sú vhodne pre všetkých majiteľov
spoločnosti, riadiacich pracovníkov alebo manažérov, ponúkame ich v príjemnom prostredí v skupine
8-10 členov, vďaka čomu dokážeme lepšie vysvetliť jednotlivé časti legislatívy a vzájomne konzultovať
vaše výzvy. Tým zabezpečíme pravidelnosť získavania informácii a poradenstva, ktoré by inak stáli
nemalé peniaze. Kurzy sú rozdelené do jednotlivých skupín podľa náročnosti, ako aj podľa znalosti
slovenskej legislatívy, zákonov a obchodu.

Cieľom kurzu je predísť nerozvážnym alebo zlým rozhodnutiam, ktoré by mohli mať v niektorých
prípadoch až likvidné následky pre spoločnosti. Našim cieľom je uľahčiť vaše podnikanie. Kurzy
a školenia sú ponúkane v slovenskom ako aj anglickom jazyku čo je veľkou výhodou pre zahraničných
podnikateľov, pre ktorých je veľmi ťažké sa orientovať v slovenských zákonoch a legislatíve.

Bežné cenný podobných školení sa ponúkajú v slovenskom jazyku od 350 EUR. U nás máte výhodnú
cenu už od 150 EUR/m.