Ponúkané služby finančnými inštitúciami:

• vypracovanie business alebo strategického plánu,

• zvyšovanie výkonnosti firiem prostredníctvom správneho riadenia,

• analýza trhu,

• implementácia účtov v spoločnosti klienta,

• poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností,

• vypracovanie finančnej analýzy alebo získanie financií na projekt,

• vypracovanie podkladov pre leasingové spoločnosti,

• zostavenie podkladov pre žiadateľov o úver alebo iné fondové zdroje,

• vypracovanie vnútropodnikových smerníc.

Na základe spolupráce s poprednými finančnými inštitúciami, dokážeme našim klientom ponúknuť tie najlepšie podmienky pre financovanie svojich aktivít, ktoré sú vyberané individuálne a v súlade s potrebami zákazníkov.