Služby ponúkane daňovými poradcami:

• konzultácie k daňovej problematike daňových subjektov,

• vypracovanie písomného stanoviska k daňovým problémom klienta,

• zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní,

• poskytovanie informácií o aktuálnych zmenách v daňových zákonoch,

• vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní,

• optimalizácie daňových povinností klienta,

• daňové poradenstvo pri vzniku, zániku alebo zlúčenia podnikateľských subjektov (konkurz).

Naši spolupracujúci odborníci – daňoví poradcovia poskytujú klientom komplexné daňové poradenstvo podľa požiadaviek a potrieb klienta. Za účelom poskytnutia týchto služieb vám odporučíme vhodného daňového poradcu.