Cenu za naše služby stanovujeme na základe požiadaviek a náročnosti jednotlivých klientov, ktorú individuálne posúdime. Cenová ponuka závisí od veľkosti účtovnej agendy, počtu zamestnancov, typu služieb a ďalších parametrov.

Jednoduché účtovníctvo
od 100 €

V cene mesačného paušálu je zahrnuté:

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy a banky
 • evidencia majetku
 • max 100 účtovných dokladov/mesiac

Podvojné účtovníctvo
od 135 €

V cene mesačného paušálu je zahrnuté:

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy a banky
 • evidencia majetku
 • max 100 účtovných dokladov/mesiac

Spracovanie DPH a KV

V sume 22 € je zahrnuté:

 • vyhotovenie riadneho alebo dodatočného DP k DPH, riadny alebo dodatočný KV k DPH
 • vyhotovenie súhrnného výkazu DPH

Mzdové účtovníctvo
od 13 €

V cene je zahrnuté:

 • vyhotovenie výplatnej pásky
 • mesačný prehľad na daňový úrad
 • mesačný výkaz poistného a príspevkov
 • výkaz preddavkov na zdravotné poistenie

Ďalšie služby

Konzultačné a poradenské služby Cena
Účtovná závierka od 350 €
Konzultačná a poradenská hodina 30 € / hod.
Konzultačná a poradenská hodina – v anglickom jazyku 50 € / hod.
Administratívna hodina 22 € / hod.
Daňové poradenstvo – daňovým poradcom 80 € / hod.
Transférové oceňovanie od 300 €
Virtuálne sídlo Cena
Sídlo “all in”

 • registračné sídlo
 • označenie poštovej schránky
 • preberanie a scanovanie pošty
 • triedenie spamu
 • mailová notifikácia o prijatí zásielky
 • preposielanie na zvolenú adresu
26 €
mesačne
Prenájom zasadacích miestností od 15 € / hod.

* Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

* Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od komplexnosti a komplikovanosti spracovávania dokladov klienta.

Zaujala Vás ponuka našich služieb?

Okrem kvalitne odvedenej práce, sme si vedomí aj dôležitosti ceny za nami poskytovaných služieb. Pokiaľ Vás zaujala ponuka našich služieb, budeme radi, ak nás kontaktujete alebo nám zašlete žiadosť o cenovú ponuku. Veľmi by nám pomohol podrobne vyplnený formulár. Následne Vás budeme kontaktovať s cenovou ponukou. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.