TAXES IN SLOVAKIA

Taxes. Everybody has a respect toward this word. However, once you are acknowledged for WHAT you need to pay taxes for and WHEN to pay them, life can get easier. First, let´s speak about WHO needs to pay them. In the case of a permanent or long-term stay of foreign taxpayers, he/she must legally recognize income from sources in Slovakia as well as the revenues that come from abroad. Residents of the Slovak Republic, which own a permanent establishment or its employees that employ more than 180 days have obligation to file a tax return. It is possible to enable the tax authorities adjust the tax base, but only in case if Slovakia has concluded an agreement for the avoidance of double taxation with the country of non-resident of the Slovak Republic.

If you want to schedule a personal meeting/call with English speaking tax experts in Bratislava contact: www.mkms.sk

Now, let´s turn our attention to TYPES of taxes in Slovakia. There are 6 types of taxes – 1. Income tax FO (fyzických osôb – individuals) and PO (právnických osôb – legal entities), 2. Tax on income from the sale of real estate, 3. Tax on income from rental property, 4. Value Added Tax (VAT), 5. Motor vehicle tax, 6. Local taxes
The PERIOD for filing the tax return for the year 2016 shall be submitted within three months following the end of the tax period (until 31.3.2017). In this period the obligation is to pay the tax. It is possible to request an extension of the deadline for filing the tax return, for a maximum of three full calendar months. Income tax is governed by the law of Income Tax and concerns every citizen for the calendar year who had taxable income above a certain ceiling – , where the 2016 rule is that for the year 2015 amounted to taxable income exceeding € 1,901.67. The income tax rate is for individuals and for different legal entities.

taxes-2

  1. Income tax FO (fyzických osôb – individuals) and PO (právnických osôb – legal entities).

Income tax FO refers to any citizen who has a business or not. To a greater extent, it is a tax of entrepreneurs (self-employed traders). Corporate income tax relates to companies such as Ltd., Inc., or associations of individuals or legal persons, budgetary and subsidized organizations, or even non-profit organizations
The income tax rate of FO: a) the basic rate of income tax is 19%, which applies to income not exceeding 176.8 times the subsistence level, b) increase in the rate of income tax is 25% of that rate with revenues that exceed 176.8 times the subsistence level.
The tax rate on income of PO: a) The tax rate in 2017 for the year 2016 for all entities united amounting to 22% b) In the case PO is necessary to count on the license, in case the company does not profit higher than the said license. This should be done in the short term change. • In case the PO is not subject to VAT, then the amount of € 480 tax license • If, after VAT payer’s turnover up to € 500,000, the amount of tax license is € 960 • But if you achieved a turnover of more than € 500,000, then the amount of the tax to € 2,880 licenses, regardless of whether or not subject to VAT.

  1. Tax on income from the sale of real estate

The amount of tax from the sale of real estate (house, apartment or building land) is at 19%, is a tax on the difference between the amount of income from the sale of property and enforcement expenditure. Exemption from income tax on the sale of real estate in case of: a) from the sale of the property if it has been more than five years from the date of acquisition, b) on disposal of property acquired by inheritance in the direct line or one of the spouses, if noticed later than five years from the date of acquisition, c) from the sale of real estate assets in the trading, after the expiry of five years from the disposal of business assets, d) other cases provided by law.

3.      Tax on income from rental propertyIncome tax will also apply in the case of rental properties. In case the sum of taxable income for the calendar year does not exceed the sum of € 500 then the taxpayer is not required to file a declaration for income, otherwise the obligation remains. In the case of income from rental real estate is obliged to register with the local authority.

4.      Value added taxAdditional taxes on Slovak include the value-added tax, VAT at a glance alleged by the Law on Value Added Tax, applied to goods and services. At present we know two VAT rates, depending on what goods in question. VAT directly affects businesses and indirectly all other persons because it is already included in almost every price of all goods and services.

5.       Motor vehicle tax The law of taxes from motor vehicles talks about taxes on motor vehicles. This law applies in particular to businesses. This law governing tax on motor vehicles includes: cars, motorcycles, motorbikes, buses, trucks and other motor vehicles. The tax base is determined depending on engine capacity in cm3, where in electric vehicles according to engine power in kW and in commercial vehicles according to their maximum weight and total weight in tons and number of axles by car documents. The tax rate is determined each year by the Annex to the Act.

    6.    Local taxesLocal taxes are determined by the Law on local taxes. Taxpayers are residents of a particular town or city, eventually citizens who visit the place. The amount of tax is determined by each municipality individually, and in the case of Kosice and Bratislava respective city district, which is determined each year by the first day of the calendar year following the last day of the calendar year. In addition to local taxes self-government has the right to and impose and collect local taxes, such as fees or possibly for other general municipal services.Local taxes include the following taxes:• property tax,• dog tax,• tax on accommodation,• tax on use of public space,• tax on gaming machine,• tax on vending machines,• tax for entry and parking of motor vehicles in historical part of the city,• tax on nuclear facility.

If you want to schedule a personal meeting/call with English speaking tax experts in Bratislava contact: www.mkms.sk

Prečo zveriť účtovníctvo do rúk externej firmy

Spoločnosť MKMs s.r.o. poskytuje komplexné služby podnikateľom s krédom: „Do the business, we do the numbers.“ Preto sme sa porozprávali s jej konateľkou Katarínou Malíkovou o tom, prečo zveriť účtovníctvo do rúk externej firmy.

aimg7865-r488_res.jpg

Je účtovníctvo dôležitou súčasťou podnikania?

– Podnikanie je komplex viacerých činností, ktorých služby je potrebné poskytovať kvalitne. Medzi základné patrí dobre realizovaný marketing, logistika, sklady, reklamácie, kvalitne vyškolený predajcovia, či optimalizovaný e-shop. Tieto základné činnosti sú potrebné k tomu, aby ste si na trhu vytvorili dobré meno a generovali zisk. Možno navonok k nepodstatným činnostiam patrí účtovníctvo a služby s tým spojené, aj keď je to činnosť, ktorá je v úzadí a jej prácu nie vždy je vidieť.

Akým spôsobom zastrešovať účtovníctvo?

– To je otázka každého, kto začína podnikať. Riešiť účtovníctvo osobne? Kedy to budem stíhať, budem sa vedieť sústrediť na podnikanie a generovať zisk? Patríme medzi krajiny, kde sú časté zmeny v legislatíve a v účtovných predpisoch. Nechať vedenie účtovníctva na “známu”, ktorá vám ho spracuje za pár eur, bez toho, aby za jeho vedenie a spracovanie zodpovedala, je v dnešnej dobe hazard s vlastnou firmou. Je tu tiež možnosť vykonávať účtovníctvo interným zamestnancom. Tu si treba dať pozor na časté vysielanie zamestnancov na nákladné školenia a fluktuáciu.

Čo je podľa vás pre spoločnosti, či živnostníkov najlepším riešením?

– Medzi často využívané spôsoby vedenia účtovníctva patrí outsourcing – zveriť účtovníctvo do rúk profesionálnej externej spoločnosti a o nič sa nestarať. Medzi základné výhody môžeme uviesť nulové náklady na účtovný softvér a školenia zamestnancov, poistenie zodpovednosti, v prípade škody spôsobenej pri výkone účtovníctva, osobný prístup ku každému klientovi, odborné poradenstvo a odbornosť ponúkaných služieb.

Ako si však vybrať tú správnu spoločnosť na vedenie účtovníctva?

– Pri výbere spoločnosti, ktorá sa vám bude starať o vedenie účtovníctva, sa treba mať na pozore. Nie vždy je pravidlom, že veľká účtovná firma sa o mňa postará lepšie. Vždy je to o majiteľovi, manažérovi a hlavne o účtovníkovi, ktorý ma na starosti vašu spoločnosť. Ak hľadáte spoľahlivého partnera, ktorému chcete zveriť svoje účtovníctvo, spoločnosť MKMs s.r.o. je tu pre vás. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti a sme pripravený prevziať celú vašu agendu.

Kompletný servis pre podnikateľov

Spoločnosť MKMs s.r.o. poskytuje komplexné služby podnikateľom s krédom: „Do the business, we do the numbers.“ Porozprávali sme sa s jej konateľkou Katarínou Malikovou.

Mohli by ste nám na úvod predstaviť vašu spoločnosť?– Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2011. Na úplnom počiatku sme stáli pred otázkou, ako najlepšie pomôcť začínajúcim, ale aj skúseným podnikateľom. Preto sme stavili na komplexnú ponuku služieb, všetko v jednom balíku. Sme spoločnosť poskytujúca komplexné služby podnikateľom. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, pravidelne školenému tímu a našim partnerom – odborníkom vo svojom obore dokážeme ponúknuť právne, poradenské a ekonomické služby z oblastí účtovníctva, miezd, daní, financií, poistenia, či likvidácii poistných udalosti. Naše služby poskytujeme domácim ako aj zahraničným právnickým i fyzickým osobám z rôznych oblastí podnikania.Ako ešte viete pomôcť podnikateľom?– Ďalšie naše služby ponúkame výlučne na požiadanie a súhlas klienta. Ide napríklad o rekonštrukciu účtovníctva, ktorá sa zameriava na kontrolu účtovníctva za predchádzajúce roky. Do dnešného dňa sme uspokojili množstvo klientov a naše klientske portfólio neustále rastie. Aj preto sme sa rozhodli pre pomoc účtovným firmám formou odkúpenia podielov, alebo možnosťou pokračovať v rámci našej spoločnosti.img7867-r941_res.jpg

Prečo práve MKMS s.r.o.?

– Dobre vieme, že výber dobrej účtovnej firmy, s ktorou chce klient spolupracovať, je dôležitý. Klient má množstvo otázok, ktoré sa týkajú jeho každodennej agendy a požaduje odborné odpovede. My počúvame. Počúvame našich klientov, aby sme sa dozvedeli o ich požiadavkách a potrebách čo najviac. Podľa toho určujeme, aký postup zvolíme a čo je pre klienta najlepšie. Našou výhodou je, že poskytujeme každému klientovi individuálny prístup zakladajúci na špecifikách jeho činnosti. Garantujeme úplnú diskrétnosť a profesionálny prístup. Sme tu pre podnikateľov, aby sa oni mohli venovať plne svojmu podnikaniu. Staviame na individuálnosti, profesionálnosti a hlavne diskrétnosti.

img7874-r587_res.jpg

V čom sa odlišujete od iných spoločností s podobným zameraním?

– Ako jedna z mála firiem poskytujeme služby v oblasti zakladania, alebo zmien v spoločnosti, založenie s.r.o., kúpa a predaj s.r.o., zmeny v s.r.o., likvidácia spoločnosti, služby spojené so sídlom, archivácia dokumentov spoločnosti, zastupovanie klienta podľa potrieb, zabezpečenie finančných a právnych služieb, ako aj úradné a neúradné preklady. Ešte viac sa líšime v osobnom prístupe. Našim cieľom je byť spoločnosťou, ktorú zákazníci vyhľadávajú preto, že sme serióznym a spoľahlivým partnerom, že sme ich priateľom v oblasti podnikania.

 

Kde vás môžu potenciálni klienti nájsť?

– V súčasnosti pôsobíme na území celého Slovenska a svoju pôsobnosť postupne rozširujeme, nakoľko spravujeme aj firmy so zahraničnou účasťou. Hlavné sídlo spoločnosti MKMS s.r.o. je v Bratislave. Od mája 2016 sídlime v nových priestoroch na Odborárskej 21, kde vás radi privítame v príjemnom prostredí a vždy si na vás nájdeme čas.