Ready made spoločnosť
neplatca DPH


Rýchly a jednoduchý spôsob ako začať podnikať

Ready made spoločnosť neplatca DPH, základný balík


Ready made spoločnosť od 600€

Adresa spoločnosti 320 €/ rok

Splnomocnenie (v prípade služby na diaľku) 250 €

Začína od 1 170 €


Sprievodca krok za krokom

1. Vyplňte objednávkový formulár a požiadajte o dostupnosť Ready Made spoločnosti.

2. Pošleme vám faktúru a pokyny, ako ďalej postupovať.

3. Po prijatí platby môžeme pokračovať v príprave.

4. V prípade, že navštívite Slovensko, pripravíme všetky potrebné dokumenty a stretnutie u notára.

5. V prípade, že Slovensko nenavštívite, budeme postupovať na diaľku.

6. Prevedieme spoločnosť na vaše meno a predložíme notárovi všetky príslušné dokumenty.

7. Uhradíme všetky potrebné súdne, notárske a prekladateľské poplatky, ak nie je uvedené inak.

8. Spoločnosť bude na vás v krátkom čase prevedená.Základný kapitál a bankový účet

Všetky Ready Made spoločnosti majú splatené základné imanie. Ready Made spoločnosti nemajú bankový účet, účet si môžete otvoriť po prevode spoločnosti na vaše meno.

Dopytový formulárZOBRAZIŤ VŠETKY MOŽNOSTI REGISTRÁCIE