baner
Komplexné služby pre Vašu firmu
baner
Majte aj Vy
sídlo spoločnosti
v Bratislave
Už za 22 € / mesačne
pozadie baner
AKCIA !Pri založení spoločností
Prvé 3 mesiace virtuálneho sídla
baner
"Ready made"
spoločnosti
už od
baner
Rozhodli ste sa ukončiť podnikanie
a potrebujete sa postarať
o svojich klientov?
Prevezmeme Vaše účtovné portfólio

Mzdy a personalika


Neoddeliteľnou súčasťou práce ekonomického úseku je spracovanie miezd a personalistika. Poskytujeme komplexné služby tak, aby naši klienti mali s nimi čo najmenej starostí a mohli sa plne venovať svojmu podnikaniu.

V rámci toho ponúkame:

• vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody),

• prihlášku do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne,

• na základe splnomocnenia jednáme za Vás na príslušnom finančnom úrade, správe sociálneho zabezpečenia a zdravotnou poisťovňou,

• zastupujeme Vás pri kontrolách z finančného úradu, správe sociálneho zabezpečenia, a zdravotnej poisťovne,

• zabezpečíme všetky pracovno-právne záležitosti v súlade s platným Zákonníkom práce,

• rôzne dohody na požiadanie klienta (napr. dohodu o hmotnej zodpovednosti a pod.),

• priebežné spracovanie mzdovej agendy pri vzniku pracovného pomeru,

• príslušne potvrdenie o výške príjmu.