Kúpime účtovnú firmu

Ste vlastníkom účtovnej firmy, ktorá:
• dosiahla ročný obrat aspoň 50 000 EUR
• má stabilné portfólio klientov
• má kvalifikovaný a lojálny tím zamestnancov

V rámci predaja Vašej účtovnej firmy ponúkame:
• odkúpenie obchodných podielov od súčasných vlastníkov firmy,
prípadne odkúpenie podniku od súčasných vlastníkov firmy
• možnosť pokračovať v práci v rámci spoločnosti MKMs s.r.o.

Podrobnejšie informácie ohľadne predaja Vašej účtovnéj firmy poskytneme naosobnom stretnutí.