Poradenské službyPodnikateľské a finančné poradenstvo | Daňové poradenstvo | Servis pre klientov | Cenník

Podnikateľské a finančné poradenstvo
Ponúkané služby:

• vypracovanie business alebo strategického plánu,

• zvyšovanie výkonnosti firiem prostredníctvom správneho riadenia,

• analýza trhu,

• implementácia účtov v spoločnosti klienta,

• poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností,

• vypracovanie finančnej analýzy alebo získanie financií na projekt,

• vypracovanie podkladov pre leasingové spoločnosti,

• zostavenie podkladov pre žiadateľov o úver alebo iné fondové zdroje,

• vypracovanie vnútropodnikových smerníc.


Na základe spolupráce s poprednými finančnými inštitúciami dokážeme našim klientom ponúknuť tie najlepšie podmienky pre financovanie svojich aktivít, ktoré sú vyberané individuálne a v súlade s potrebami zákazníkov.Daňové poradenstvo
• konzultácie k daňovej problematike daňových subjektov,

• vypracovanie písomného stanoviska k daňovým problémom klienta,

• zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní,

• poskytovanie informácií o aktuálnych zmenách v daňových zákonoch,

• vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní,

• optimalizácie daňových povinností klienta,

• daňové poradenstvo pri vzniku, zániku alebo zlúčenia podnikateľských subjektov (konkurz).

Naši spolupracujúci odborníci – daňoví poradcovia poskytujú klientom komplexné daňové poradenstvo podľa požiadaviek a potrieb klienta. Za účelom poskytnutia týchto služieb vám odporučíme vhodného daňového poradcu.Servis pre klientov
Založenie spoločnosti alebo akákoľvek zmena v spoločností, poprípade jej likvidácia, sú procesy ktoré si vyžadujú potrebnú znalosť príslušných právnych predpisov. Celý proces je náročný a vo viacerých prípadoch si vyžaduje nemalé znalosti a skúsenosti.

Začínajúci ale aj skúsení podnikatelia takéto znalosti vo veľa prípadoch nemajú a taktiež nemajú čas obchádzať všetky potrebné úrady a inštitúcie.

Preto naša spoločnosť ako jedna z mála poskytuje služby:

• založenie s.r.o.

• kúpa a predaj s.r.o.

• zmeny v s.r.o.

• likvidácia spoločnosti

• prenájom sídla našim klientom

• archivácia dokumentov spoločnosti

• zastupovanie klienta podľa potrieb
Vďaka našim partnerom sme schopní Vám ponúknuť:

• finančné a právne služby

• ako aj úradné a neúradné preklady.CenníkPoradenské služby 30 € / hod.
Poradenské služby - v anglickom jazyku 50 € / hod.
Administratívne služby 22 € / hod.
Daňové poradenstvo 80 € / hod.
Transferová dokumentácia od 300 €