Cenu za naše služby stanovujeme na základe požiadaviek a náročnosti jednotlivých klientov. Kompletnú cenovú ponuku vám predložíme po osobnom stretnutí. Preto neváhajte a kontaktujte nás.

Zakladanie spoločností

Názov služby Cena
Založenie s.r.o.  500 €
Založenie a.s. 1600 €
Založenie org. zložky právnickej osoby  699 €

Predaj spoločností

Názov služby Cena
Predaj „ready made“ s.r.o. – neplatca DPH   od 599 €
Predaj „ready made“ s.r.o. – platca DPH od 2 700 €
Predaj spoločností s históriou – platca DPH od 3 500 €

Registračné sídlo

Sídlo pre vašu spoločnosť v Bratislave – mestká časť Ružinov Cena
Registračné sídlo spoločnosti na 3 roky 648,- EUR = 18€ / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti na 2 roky 528,- EUR = 22€ / mesiac
Registračné sídlo spoločnosti na 1 rok 312,- EUR = 26€ / mesiac
Cena zahŕňa
Registračné sídlo pre spoločnosť
Označenie poštovej schránky v príslušnej budove
Preberanie a úschova listových zásielok
Avízo o prijatých zásielkach e-mailom alebo sms notifikácia ihneď po doručení
Doposielanie listových zásielok vrátane poštovného na dohodnutú adresu 1x týždenne (v SR)
Skenovanie zásielok v neobmedzenom počte
Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ 1 x mesačne
Naša kancelária je v činnosti ako Vaša kontaktná adresa (sídlo firmy) a pracuje ako Váš vlastný sekretariát

Cenník je platný od 01.07.2017