Podpora účtovného oddelenia

Miesto výkonu práce:
– Bratislava

Náplň práce:
– spracovanie a zaúčtovanie faktúr, platieb
– kontrola, sledovanie a oprava účtovných dokumentov
– kontrola jednotlivých aspektov faktúr (cena, účet, splatnosť)
– práca s účtovníckymi systémami
– participácia na uzávierkových aktivitách
– podpora iných oddelení

Read More